Informatie

Ons kinderdagverblijf is gevestigd in Catharinahof te Grave.
Een locatie waar wij trots op zijn en waar mooie samenwerkingen ontstaan. Waar wonen, zorg, ontspanning en plezier in één gebouw verenigd worden.
Catharinahof heeft een geweldige visie over een samenleving waarin mensen werkelijk met elkaar in contact komen en er voor elkaar zijn. Gemeente Grave, woningcorporatie BrabantWonen, BrabantZorg en Kinderdagverblijf De Kleine Buddha delen deze visie en brengen dit in de praktijk in een gebouw waar letterlijk alles onder één dak komt.

 

Onderscheidend vermogen

Wij onderscheiden ons onder andere op de volgende punten:

 • Kleinschalig kinderdagverblijf in Grave.Kleinschalige horizontale groepen, 1 babygroep 0-2 jaar, 1 dreumesgroep 1,5-2,5 jaar en 1 peutergroep 2-4 jaar
 • Extra plekken flexibele opvang (totaal 300-350 uur per week beschikbaar)
 • Uitgebreid peuterprogramma, maandag t/m vrijdag gedurende 52 weken per jaar om de juiste aandacht te geven aan de ontwikkeling van peuters. Tijden tussen 8:00 uur en 12:30 uur  en in de middag van 13 tot 17 voor het uurtarief van €8,02 (vaste opvang)
 • Dreumes en peuter dans, yoga en gym lessen.
 • Volg uw kind, communiceer en plan in onze exclusieve app.
 • Openingstijden maandag t/m vrijdag van 6:45 uur tot 18:30 uur
 • Openstelling op de zaterdag van 7:00 uur tot 17:00 uur ( bij  voldoende aanmeldingen)
 • 52 weken per jaar geopend
 • Verlengde breng- en haaltijden (zonder extra kosten!!)
 • Afname van minimaal één dagdeel per week is mogelijk
 • 5,5 uur per dagdeel (voor een dagdeel betaalt u voor 5,5 uur)
 • Deskundigheid en professionaliteit gecombineerd met persoonlijke aandacht voor elke leeftijdcategorie
 • De unieke samenwerking met Catharinahof Grave
 •  Gezonde kinderopvang

Openingstijden

Openingstijden

ma-vr  maandag-vrijdag:   6:45-18:30
za  zaterdag:   7:00-17:00


Kleine afwijkingen van deze tijden is in overleg bespreekbaar.
Kinderdagverblijf De Kleine Buddha is 52 weken per jaar geopend.
Op nationale feestdagen zijn wij gesloten (Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Nationale Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerstmis, carnavalsmaandag en 31 december zijn wij gesloten).
Deze dagen worden wel in rekening gebracht maar kunnen via credituren in Bitcare ingehaald worden mits er plaats is.

Breng- en ophaaltijden

Wij hebben flexibele breng- en haaltijden, vraag ernaar bij De Kleine Buddha.


Veiligheid en gezondheid

Kinderdagverblijf De Kleine Buddha heeft bij de ontwikkeling van haar beleid en de inrichting van de locatie uitgebreid aandacht besteed aan een gezonde en veilige leefomgeving. Hierbij zijn de richtlijnen van de GGD en de Wet Kinderopvang in acht genomen.
Ieder jaar voeren wij een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en gezondheid. De GGD voert jaarlijks een inspectiebezoek uit waarbij gekeken wordt of het kinderdagverblijf aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoet. Daarnaast voert de brandweer regelmatig een inspectiebezoek uit om de brandveiligheid te borgen.
Op iedere locatie is dagelijks een BHV-er en EHBO-er aanwezig. Alle EHBO-ers en BHV-ers worden jaarlijks bijgeschoold om hun vaardigheden te onderhouden en uit te breiden.


Pedagogisch Beleid

Bij Kinderdagverblijf De Kleine Buddha mag iedereen zichzelf zijn. Verschillen worden vanuit een positieve kijk benaderd. Ieder kind is uniek en we kijken hoe we kunnen voorzien in de behoeften van elke individu.

Samen spelen leert kinderen veel over de ander maar ook over zichzelf. Elkaar begrijpen met gebaren en woorden, het uiten van emoties, doelgericht handelen en conflicten oplossen zijn vaardigheden welke in het spel dagelijks geoefend worden. Het leren van sociale vaardigheden neemt een belangrijke rol in binnen het groepsproces.

Voor jonge kinderen is het ontdekken van het eigen lichaam en mogelijkheden een groot avontuur. Ze krijgen steeds meer controle over hun bewegingen. Wij bieden de kinderen veel bewegingsvrijheid. Activiteiten en spelmaterialen worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen vinden wij belangrijk. Wanneer kinderen op zichzelf en op de ander durven vertrouwen zullen zij eerder nieuwe uitdagingen aangaan. Ook geeft (zelf)vertrouwen een aangenaam gevoel. Dit bevordert het gevoel van eigenwaarde.

Het inspelen op het eigen initiatief van kinderen heeft een belangrijke functie. Kinderen ontdekken graag. Door goed te kijken naar kinderen wordt duidelijk waar hun interesse op dat moment naar uit gaat. Daardoor is het mogelijk hier adequaat op te reageren. Bovendien scheppen wij uitdagende situaties waarmee we optimale ontwikkelingskansen voor kinderen creëren en stimuleren.

Door duidelijke grenzen aan te geven weten kinderen waar ze aan toe zijn. Deze grenzen geven hen de ruimte om zich zelfstandig te gedragen. Ook zorgen grenzen voor veiligheid. Uiteraard worden de grenzen verlegd als kinderen hieraan toe zijn. Zo ontstaat 'ruimte op maat'. Kinderen vinden het heerlijk om verantwoordelijkheden te krijgen. Zelf je jas aan kunnen trekken of kunnen opruimen waarmee je gespeeld hebt geeft al een bepaalde mate van zelfstandigheid aan. Het zelfvertrouwen wordt hierdoor gevoed. Het is belangrijk dat kinderen bij het ontwikkelen van zelfstandigheid op juiste wijze begeleid worden door de pedagogisch medewerksters.

Onze pedagogisch medewerksters zijn een voorbeeld voor de kinderen. Overdracht van waarden en normen speelt hierbij een belangrijke rol.

Ons volledig pedagogisch beleidsplan ligt altijd ter inzage bij Kinderdagverblijf De Kleine Buddha. 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info