Protocol ziekte en medicijnen


Wij als team hebben begrip voor de situatie van ouders/verzorgers en weten dat het soms heel lastig is om opvang te regelen voor uw zieke kind, maar wij vragen ook begrip aan ouders naar ons als kinderdagverblijf.

In elke geval kunt u er van uit gaan dat wij als kinderdagverblijf er zijn voor kinderen die gezond zijn omdat wij geen 1 op 1 zorg kunnen bieden aan kinderen die ziek zijn. Dat is namelijk niet eerlijk tegenover de rest van de groep kinderen, maar ook zeker niet fijn voor uw zieke kind. Hij/zij heeft namelijk aandacht nodig en die kunnen wij op zo’n moment niet geven. Voor onze pedagogisch medewerksters geeft het geen bevredigend gevoel als zij merken dat ze die aandacht/zorg niet kunnen geven omdat ze er ook willen zijn voor uw zieke kind, maar dat gaat op zo’n moment niet. En daarom hebben wij daar regels voor opgesteld.

Wij beslissen echt niet zomaar dat uw kind opgehaald moet komen worden. Wij kijken altijd naar het welzijn van het kind. En zullen altijd kijken naar wat het beste is voor uw kind.

 

1. Hoe handelen wij.

·        Als uw kind een temperatuur heeft van 38,5 (Vanaf 37,5 heeft een kind verhoging, vanaf 38,0 heeft een kind koorts) dan kunnen we in overleg een zetpil geven, maar vragen we of u uw kind komt ophalen. Het kan zijn dat er wordt besloten om wel te bellen, maar dat uw kind toch mag blijven omdat hij/zij gewoon speelt en we er niks aan merken. Of als we duidelijk zien dat het door tandjes komt.

·        Het kan ook zijn dat uw kind helemaal geen koorts heeft of het is nog niet zo hoog, maar we toch bellen om uw kind op te komen halen. Het kan namelijk zijn dat uw kind niet lekker in zijn vel zit en alleen maar 1 op 1 aandacht vraagt. Als onze pedagogisch medewerksters merken dat zij die aandacht niet kunnen bieden en zien dat de rest van de groep er last van heeft dan kan er besloten worden om toch u als ouder te bellen en vragen of u uw kind wilt komen op halen.

·        Wij als pedagogisch medewerksters beseffen ons ook dat niet ieder kind hetzelfde is en dat niet ieder kind bij 38,5 niet meer speelt of zich anders gaat gedragen, daarom wordt er ook altijd goed naar de situatie gekeken voordat er besloten wordt om het kind op te laten halen. Soms kan het ook zijn dat er met ouders overlegd wordt en dat er besloten wordt dat we het nog even aankijken. En dat mocht de koorts oplopen of het kind gaat zich anders gedragen en het wordt 1 op 1 aandacht dat er dan nog een keer wordt gebeld met de vraag om nu wel het kind op te komen halen.

 

2.  Wat vragen de pedagogisch medewerksters zich af voordat ze ouders gaan bellen.

·        Speelt het kind zoals we van hem/haar gewend zijn?

·        Praat het kind zoals we van hem/haar gewend zijn?

·        Voelt het kind heel warm of juist heel erg koud aan?

·        Huilt het kind vaker of langer dan normaal? Hoe klinkt het huilen van het kind?

·        Gaat het kind naar de wc, heeft het plasluiers. En hoe is de ontlasting/plas?

·        We letten op de eetgewoonten en vooral ook het drinken. Krijgen ze genoeg vocht binnen?

 

3. Wanneer kan uw kind niet meer op de groep blijven.

·        Wanneer u thuis al merkt dat uw kind koorts heeft vragen wij u om uw kind thuis te houden en ook niet te brengen met een paracetamol. Na een paar uur zal die paracetamol namelijk uitgewerkt zijn en zal de koorts vaak weer oplopen. En zullen wij u als nog bellen om te vragen of u uw kind op wilt komen halen. Daarnaast kan het zijn dat de het verschil in temperatuur heel snel oploopt en dat vergroot de kans op koortsstuipen. Besluit u uw kind toch met een paracetamol te brengen omdat u geen andere opvang heeft geef dit dan altijd door bij de overdracht aan een van onze pedagogisch medewerksters.

·        Wanneer een kind vaker als drie keer spuugt of een diarree luier heeft gehad vragen wij u ook om uw kind op te halen. En dat wij zeker weten dat dit komt door een virus (Dus niet door doorkomende tanden). Dit doen wij omdat er dan een kans bestaat op uit droging zeker bij de allerkleinste.

·        Ook als wij merken dat uw kind de gezondheid van de andere kinderen in gevaar brengt vragen wij om uw kind op te komen halen.

·        Als een kind gevallen is en de pedagogisch medewerksters vinden dat het gezien moet worden door een arts dan bellen wij om te overleggen of wij vast met hem/haar moeten gaan en dan vragen wij of u daar naar toe wilt komen of dat u zelf met uw kind langs de huisarts gaat.

·        Als een kind een loopoor heeft en het kind laat het niet afgeplakt zitten dan vragen wij u of u uw kind wilt komen ophalen. (Wij stoppen GEEN watje in het oor) We zullen het afplakken met een sterielgaasje.

·        Als uw kind krentenbaard of een koortslip heeft vragen wij om uw kind op te komen halen om besmetting van andere kinderen te voorkomen.

·        Als uw kind de waterpokken heeft vragen wij u om uw kind thuis te houden totdat de blaasjes ingedroogd zijn.

 

4. GGD

·        Wij bij de Kleine Buddha volgen altijd de richtlijnen van de GGD. En zullen bij twijfel informatie inwinnen bij de GGD. Ook u kunt informatie vinden op de site van GGD. Als er meerder gevallen van bijvoorbeeld een van de kinderziektes heersen op een van de groepen zal er op de deur een blad gehangen worden om jullie ouders te informeren wat er heerst op de groep van uw kind.

5. Het toedienen van medicijnen.

·        In overleg met ouders kunnen wij uw kind een paracetamol toedienen. Onze pedagogisch medewerksters zullen altijd eerst contact zoeken met ouders en vertellen wat ze zien en hoe uw kind is. En dan wordt altijd door de ouder besloten of er wel of geen paracetamol wordt gegeven. Heeft een kind 38,5 en mogen we een zetpil geven dan moet het kind toch opgehaald worden. Want wij kunnen ondanks dat de zetpil de koorts zal verlagen en het kind gaat zich wat beter gaat voelen nog steeds niet de zorg en 1 op 1 aandacht geven die het kind op dat moment nodig heeft.

·        Als uw kind medicatie heeft voor een bepaalde aandoening heeft dan mogen wij die geven indien u dat ’s ochtends aan geeft bij de pedagogisch medewerkster en u het daarvoor bestemde formulier heeft ingevuld. Wij geven de medicatie allen als deze is voorgeschreven door een arts en deze in de originele verpakking zit.

 

6. Hygiëne en zieke kinderen.

·        De pedagogisch medewerksters besteden extra aandacht aan de hygiëne van zowel het kind als de omgeven en bij zichzelf.

·        Als er een virus heerst al het speelgoed, kussenslopen ed. extra gewassen worden.

·        Het beddengoed wordt extra gewassen.

·        Het verschoningskussen wordt extra schoongemaakt.

·        Na de toiletgang van de kinderen wordt extra opgelet dat de kinderen hun handen wassen.Protocol besmettelijke ziektes


Bij de Kleine Buddha hanteren we een protocol bij besmettelijke ziekten. Sommige ziekten zijn niet voorkomen, maar wij proberen de kans op besmetting wel zo klein mogelijk te houden. Daarom hebben wij een protocol gemaakt. Daarin staat beschreven per besmettelijke ziekten hoe wij handelen en welke stappen wij ondernemen. Ook staat beschreven wat de ziekte inhoud en hoe de ziekte verloopt.  

Soms is het zo dat incubatietijd al ver voordat de ziekte zichtbaar is aanwezig is, maar dan kan het nog zo zijn dat wij vragen dat als de ziekte zichtbaar is om uw kind thuis te houden omdat het vocht wat uit de blaasjes komt ook nog besmettelijk is. Wij proberen de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Als uw kind zich goed genoeg voelt om te komen spelen en het heeft geen koorts mag uw kind gewoon komen spelen. 

Het kan ook zo zijn dat uw kind geen koorts heeft, maar dat de pedagogisch medewerksters toch vragen om uw kind op het komen halen omdat er is geconstateerd dat uw kind niet op zijn/haar plaats is op het kinderdagverblijf en de pedagogisch medewerksters niet de aandacht aan uw kind kunnen geven die het op dat moment nodig heeft. Dan wordt er besloten dat uw kind toch opgehaald moet worden. Dit kan bijvoorbeeld als uw kind meerdere keren heeft gespuugd of meerdere keren diarree heeft gehad.                                     

Besmettelijke ziektes

·        Hand, mond voetziekte: Hand-voet-mondziekte wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk. De tijd tussen het besmet raken en ziek worden (incubatietijd) is meestal 3 tot 6 dagen. De ziekte is al vlak voor er klachten zijn besmettelijk voor anderen. Na herstel kan het virus nog tijdelijk worden overgedragen.

Besmetting gaat via vocht uit de blaasjes, de lucht (hoesten) en door ontlasting. Bij toiletgebruik kunnen de toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen besmet raken. Door contact met deze voorwerpen kan het virus aan de handen komen en daarna in de mond terechtkomen.  

Hand- en hoesthygiëne kunnen helpen om hand-voet-mondziekte te voorkomen. Daarnaast helpen een goede ventilatie en goede algemene hygiëne om verspreiding van de ziekte te voorkomen.   

De incubatietijd is 3 tot 6 dagen voordat er blaasjes zichtbaar zijn, maar wij vragen u om uw kind thuis te houden tot de blaasjes ingedroogd zijn en uw kind zich weer goed genoeg voelt om te komen spelen. We vragen dit om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen.   

Bij meerdere gevallen van deze ziekte zullen wij een brief op de deur hangen dat het heerst op de groep/groepen.  

 

·        Waterpokken: Waterpokken is heel besmettelijk vanaf 2 dagen voor het optreden van huiduitslag totdat alle blaasjes een korstje hebben (meestal uiterlijk 7 dagen na het ontstaan van de blaasjes). Het virus zit in de keel en neus van iemand die geïnfecteerd is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Door het inademen van deze druppeltjes of door direct contact met vocht uit de waterpokkenblaasjes kan iemand die nog geen waterpokken heeft gehad besmet worden. Besmetting is moeilijk te voorkomen, omdat iemand met waterpokken al besmettelijk is voordat de ziekteverschijnselen optreden.   

Wij vragen u om uw kind thuis te houden totdat de blaasjes ingedroogd zijn en uw kind zich weer goed genoeg voelt om te komen spelen en geen koorts heeft. Zo proberen wij besmetting zo veel mogelijk te voorkomen.   

Waterpokken kunnen gevaarlijk zijn voor pasgeboren baby’s. Als u het nog niet gehad heeft en u loopt in het laatste stadium van uw zwangerschap kan u het virus overdragen op uw ongeboren baby dat kan gevaarlijk zijn voor uw baby omdat er een hele kleine kans bestaat dat het overslaat naar een longontsteking of hersenvliesontsteking. Daarom zullen wij het ook altijd melden middels een brief op de deur als er waterpokken heerst.   

 * De vijfde ziekte: Het virus zit in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. Iemand met de vijfde ziekte kan andere mensen besmetten vanaf 1 week voordat hij ziek wordt, totdat de vlekjes verschijnen.

Vijfde ziekte is vooral besmettelijk als u lange tijd dicht bij iemand in de buurt bent die het virus heeft. Bijvoorbeeld in gezin, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Niet iedereen die in de buurt is geweest van iemand met de vijfde ziekte, wordt ziek.   

Als uw kind zich goed voelt en geen koorts heeft mag uw kind gewoon komen spelen.   

Voor zwangere vrouwen die de ziekte zelf nog niet gehad hebben kan de vijfde ziekte in de eerste 20 weken van de zwangerschap gevaarlijk zijn. Wij zullen ouders informeren middels een brief op de deur als de vijfde ziekte heerst op groep/groepen.   

Zesde ziekte: De zesde ziekte, ook wel exanthema subitum genoemd, wordt veroorzaakt door het herpesvirus (type 6 en 7). De tijd tussen besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen varieert van 5 tot 14 dagen, gemiddeld 10 dagen. Na infectie blijft het virus in het lichaam aanwezig.

 

Een eerste infectie met het virus komt merendeels voor bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 maanden. Enkele dagen na besmetting ontstaat hoge koorts (39,0-40,5 °C), zonder overige specifieke ziekteverschijnselen. De koorts zakt vrij plotseling waarna in sommige gevallen rode vlekjes en bultjes ontstaan in het gezicht en op de romp. De vlekjes en bultjes kunnen zich uitbreiden naar de armen en nek. Tevens kan de infectie gepaard gaan met een milde luchtweginfectie, een middenoorontsteking en/of opgezette lymfeklieren in de hals.   

 

Uw kind kan gewoon komen spelen mits de koorts weg is en hij/zij zich goed genoeg voelt om te komen spelen.   

*Luizen: Uw kind mag weer komen spelen als alle neten/luizen weg zijn.  

 *Roodvonk: Roodvonk is een besmettelijke ziekte die begint meestal met hoge koorts, braken, hoofdpijn en keelpijn. Daarna volgen er rode vlekjes dat ziet eruit als kippenvel en voelt aan als schuurpapier. Er zijn geen rode vlekjes bij neus en mond. Ook op de tong kunnen rode vlekjes ontstaan dit heet een frambozentong. Na een paar dagen gaat de huid vervellen.
 

De bacterie zit in de neus en keel van iemand die besmet is. Veel mensen dragen de bacterie bij zich zonder er ziek van te worden. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. Iemand met roodvonk is besmettelijk als de eerste klachten beginnen, al vóór er vlekjes zijn. Dit duurt totdat het vervellen van de huid over is. Medicijnen kunnen die tijd korter maken. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 2 tot 7 dagen.   

Voelt uw kind zich goed en heeft uw kind geen koorts dan mag uw kind gewoon komen spelen.   

Wij zullen bij een uitbraak van Roodvonk u informeren met een brief op de deur van de groep/groepen.   

*Mazzelen: Mazelen begint met koorts, hoesten, neusverkoudheid en oogontsteking. Zo’n twee tot vier dagen later ontstaan er rode vlekjes. Het mazelenvirus kan ook middenoorontsteking en diarree veroorzaken, en in ernstige gevallen longontsteking, stuipen of hersenontsteking. In zeer zeldzame gevallen veroorzaakt mazelen een hersenontsteking die gemiddeld pas 7 jaar na de mazelen begint, en altijd fataal is. Jonge kinderen, volwassenen en personen met een verminderde afweer, hebben een groter risico ernstig ziek te worden als zij mazelen oplopen dan gezonde kinderen op de basisschoolleeftijd.

 

Mazelenvirus wordt overgedragen doordat het virus in druppeltjes vocht zit die mazelenpatiënten uitademen, niezen of hoesten. Mazelen is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan. Het is vele malen besmettelijker dan bijvoorbeeld griep, rodehond of bof. Een patiënt met mazelen is besmettelijk zodra de eerste symptomen beginnen. Mazelen kan voorkómen worden door vaccinatie.   

Mocht uw kind de mazelen hebben dan mag uw kind pas weer komen spelen als het helemaal beter is. En alle symptomen weg zijn.   

Als er een kind op de groep is met de mazelen zal er een brief op de deur van de groep/groepen worden gehangen en zal er contact opgenomen worden met de GGD.   

*Kinkhoest: Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door de bacterie Bordetella pertussis en soms door Bordetella parapertussis. De bacterie maakt een gifstof aan, hierdoor ontstaan hoestbuien die tot 3-4 maanden kunnen aanhouden. Kinkhoest wordt daarom ook wel de ‘100-dagenhoest’ genoemd. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 7-10 dagen en nooit langer dan 21 dagen.

 

Typische kinkhoest begint met klachten die lijken op een gewone neusverkoudheid. Daarna begint het hoesten. Dit hoesten kan uitlopen op langdurige hoestbuien, waarbij taai slijm wordt opgehoest. De hoestbuien zijn uitputtend. Het langdurige hoesten kan gevolgd worden door een piepende inademing. Soms moet de patiënt ook braken.   

Voelt uw kind zich goed genoeg en heeft het geen koorts dan mag uw kind gewoon komen spelen.   

Mocht er een uitbraak zijn op het kinderdagverblijf zullen wij u daar middels een brief op de deur van de groep/groepen over informeren.   

*Krentenbaard: Krentenbaard is een ontsteking van de huid. Mensen krijgen deze ontsteking door een bacterie. Krentenbaard is besmettelijk. Krentenbaard komt vooral voor bij jonge kinderen.

Wat zijn de klachten bij krentenbaard?

Er komen rode vlekken of bultjes in het gezicht, vooral bij de neus en de mond.  

De plekken kunnen ook op andere delen van het lichaam zitten.  

De ontsteking begint soms op een plaats waar al een wondje zit.  

De bultjes worden blaasjes met vocht erin.  

Als de blaasjes open gaan, worden het natte plekjes met gele korstjes.  

De plekken met blaasjes en korstjes kunnen snel groter worden.  

De plekken kunnen pijn doen en jeuken.   

De tijd tussen besmet raken en het krijgen van bultjes en blaasjes is 4 tot 14 dagen.   

Als uw kind krentenbaard heeft en het is open dan vragen wij om uw kind thuis te houden. Is het ingedroogd en uw kind heeft er geen last van dan mag uw kind gewoon komen spelen.   

Koortslip: Een koortslip is een veel voorkomende besmettelijke aandoening die wordt veroorzaakt door een virus: het herpessimplexvirus. De verschijnselen van een koortslip kunnen regelmatig terugkomen omdat het virus in het lichaam blijft. Een koortslip komt weinig voor bij jonge kinderen.  

 

Bij een koortslip ontstaan blaasjes in of rond de mond en/of op de lippen. De eerste keer dat de blaasjes optreden kan er koorts ontstaan. De hele mond kan ontstoken zijn, waardoor eten en drinken pijnlijk wordt. De blaasjes kunnen opengaan, krijgen dan een korstje en drogen in. Na twee weken zijn de verschijnselen voorbij.
De klachten kunnen op dezelfde plaats op de huid, lippen of in de mond terugkomen. Meestal is jeuk of een branderig gevoel het eerste signaal dat de klachten terugkomen. Complicaties treden zelden op. De aandoening kan gevaarlijk zijn voor pasgeboren baby’s. Raadpleeg de huisarts wanneer blaasjes ontstaan bij pasgeboren baby’s en bij blaasjes op eczeemplekken.   

Uw kind mag weer naar het kinderdagverblijf komen als de koortslip helemaal is ingedroogd en uw kind er geen last heeft.           

Loopoor: Het vocht wat uit het oor komt tijdens een loopoor is besmettelijk. Als uw kind het oor afgeplakt laat dan mag uw kind naar het kinderdagverblijf komen, kan het niet afgeplakt worden dan vragen wij uw kind thuis houden en mag het kind weer komen als het weer over is.  

 

Wij stoppen geen WATJE in het oor van uw kind, maar zullen het oor afplakken met een steriel gaasje.   

*

 Diarree/Overgeven: Wanneer een kind meerdere keren spuugt of een diarree luier heeft gehad vragen wij u om uw kind op te halen. En dat wij zeker weten dat dit komt door een virus (En niet door doorkomende tanden). Dit doen wij omdat er dan een kans bestaat op uit droging zeker bij de allerkleinste. En het zeer besmettelijk is.   

Wij vragen u uw kind dan thuis te houden totdat het zich weer goed genoeg voelt om te komen spelen en het weer voldoende vocht binnen houdt. 

 

  

Kaart
Opbellen
E-mail
Info